Początkiem fermy był zakup 10 par szynszyli od Władysława Rżewskiego. Był to rok 1990. Na tych zwierzętach  zdobywaliśmy wiedzę o specyfice tej hodowli, uczyliśmy się od podstaw zasad ich żywienia, rozrodu, odchowu młodych i pielęgnacji zwierząt dorosłych. Poznaliśmy tajniki decydujące o wartości skór szynszylowych. Wtedy to podjęliśmy decyzję, aby niemal całkowicie wymienić posiadane stado. Zakupiliśmy piękne szynszyle z Czech (wiodących w tym okresie w branży szynszylowej) oraz 3 zestawy z fermy Państwa Mieleńczuków w Nowogardzie . 
Rozpoczęliśmy kolejny etap  hodowli. 

Z większą znajomością rzeczy i większym już doświadczeniem zestawiliśmy rodziny, uzyskując  wartościowy przychówek. Ferma od tego momentu nabrała właściwego wyglądu, a jakość zwierząt zaczęła się liczyć. Właśnie wtedy  nasza ferma objęta została oceną wartości użytkowej i hodowlanej. Została zarejestrowana w woj. śląskim pod numerem S-002, początkowo jako reprodukcyjna, a od 1995 roku jako zarodowa.
Trzeci etap „wtajemniczenia” w hodowlę szynszyli rozpoczął się z  chwilą  nawiązania kontaktów z hodowcami z Danii. Stąd przywieźliśmy wartościowe zwierzęta oraz uzyskaliśmy też konto na aukcję Kopenhagen Fur./KFC/ Od tej chwili sprzedaż skór odbywa się tą drogą, zaś sprzedane skóry uzyskują ceny wyższe od średnich cen giełdowych.

Na terenie Śląska Cieszyńskiego nie było ferm szynszylowych, dlatego silniej związaliśmy się z sąsiadami „zza miedzy” - hodowcami czeskimi. Dzieliła nas co prawda granica, ale za to odległość niewielka. Od nich braliśmy paszę, z nimi wymienialiśmy zwierzęta, sprzedawaliśmy skóry, tam jeździliśmy na wystawy częściej niż w kraju. Dzięki dobrej jakości zwierząt i licznym nagrodom zdobytym na wystawach, nasza ferma stała się znana po obu stronach granicy. Coraz częściej była też wymieniana w relacjach z wystaw czeskich zamieszczanych na łamach Biuletynu Informacyjnego dla Hodowców Szynszyli.

Najważniejsze nagrody i miłe wspomnienia pochodzą z wystaw w Czechach, a są to: na IV Morawskiej Wystawie Szynszyli w Klimkovicach (2004) – tytuł czempiona wystawy i 5 głównych nagród; na Wystawie w Holicach (2005) – tytuł czempiona wystawy, także 2 pierwsze i 1 drugie miejsce; Wystawa Międzynarodowa w Lounach (2006)- wyróżnienie; na V Międzynarodowej Wystawie Szynszyli w Kunetickej Hore (2007) oprócz licznych II i III lokat - trzy puchary za: najpiękniej ubarwione zwierzę, za najbardziej wyrównaną kolekcję oraz za najładniejsze zwierzę wystawy; na VI Międzynarodowej Wystawie Szynszyli w Hamrach (2008) - puchar za najładniejszą kolekcję oraz 2 nagrody za II miejsca,W 2009 roku na Międzynarodowej Wystawie Szynszyli w Vojkovicach w Czechach  - tytuły: czempiona Wystawy, Puchar Przechodni Wystawy, I i II miejsce za szynszyle odmian mutacyjnych ciemnych, Puchar za najładniejszą szynszylę Standard, II miejsce za najładniejszą kolekcję 5 zwierząt.

 
Pierwsze udziały w wystawach krajowych związane były z:  
-Krajową Wystawą Zwierząt Hodowlanych „Polagra” w Poznaniu (2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)oraz dalej w wystawach regionalnych:

  • w Klikowej (corocznie od 2002-2008)
  • w Myślenicach na wystawach: Jesiennej (2002,2004) i Wiosennej (2006,2007,2009,2010)
  • w Karniowicach (2008,2009 ) i Krakowie ( 2010) na Międzynarodowej Wystawie Szynszyli


Oto medale, jakie zdobywały w Poznaniu szynszyle z naszej fermy: rok 2004 – 3 srebrne,  rok 2005 – 4 medale złote i 1 srebrny, w roku 2006 – 3 złote, 2007 – 7 złotych i 1 srebrny, rok 2008 – 2 złote i 4 srebrne medale. 
 Z  wystaw w Myślenicach: jesienią 2004 – pierwszą nagrodę oraz 4 drugie; wiosną 2006 – trzy I lokaty; wiosną 2007 – cztery I lokaty i jedną II,.  
Wystawa Wiosenna w Myślenicach 2009 to również czempion i wiceczempion w kategorii czarna aksamitna oraz I miejsca wszystkich szynszyli standard wystawionych przez fermę.

W Karniowicach na IV Międzynarodowej Wystawie 2008 szynszyla czarna aksamitna zdobyła tytuł czempiona .
Na kolejnej Międzynarodowej Wystawie Szynszyli 2009 w Karniowicach  zdobyliśmy tytuł czempiona i wiceczempiona za szynszyle czarne aksamitne.

Rok 2010 zaowocował licznymi sukcesami w udziałach w krajowych wystawach:

  • Luty- Kraków - Międzynarodowa Wystawa - czempion i wiceczempion za czarne aksamitne, najlepsza stawka i super czempion wystawy
  • Marzec – Myślenice – czempion za czarną aksamitną
  • Wrzesień- Nawojowa – Międzynarodowa Wystawa Rolnicza – 2 czempiony w odmianach standard i czarna aksamitna, wiceczempion w odmianie standard, super czempion wystawy i puchar za najwyższą stawkę wystawianych szynszyli
  • Październik – Poznań - Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych – wiceczempion za czarną aksamitną i 7 złotych medali
  • Listopad – Myślenice – czempion i wiceczempion za standardy i 5 pierwszych lokat 


Obecnie ferma liczy 170 samic stada podstawowego i jest od 1994r, objęta kontrolą i oceną wartości użytkowej i hodowlanej przez KRAJOWE CENTRUM HODOWLI ZWIERZĄT W WARSZAWIE.